A helyi iparűzési adóról

Máriahalom Község Önkormányzat illetékességi területén az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.